Edukacja osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności jest bardzo dużym wyzwaniem. Wymaga przede wszystkim pedagogów, którzy posiadają odpowiednie przygotowanie do wykonywania takiej pracy. Tego typu edukacja w Polsce niestety nadal nie stoi na zbyt wysokim poziomie i wielu ludzi niepełnosprawnych nie ma dostępu do odpowiednich zajęć, które będą dopasowane do ich możliwości. Edukowanie niepełnosprawnych dotyczy nie… Read Article →

Twoje dziecko ma problemy z poprawnym pisaniem? Robi rażące błędy ortograficzne, a nawet przestawia literki w wyrazach? Nie załamuj się! Być może konieczna będzie po prostu odpowiednio poprowadzona terapia dysleksji.

Obowiązkiem każdego rodzica jest zachęcanie swoich dzieci do nauki. Tylko w ten sposób mogą stać się one wykształconymi i doświadczonymi osobami. A zauważmy, że edukacja w Polsce jest praktycznie całkowicie darmowa. W końcu wszyscy mamy dostęp do wielu szkół oraz uczelni. Dlatego powinniśmy oczywiście z tego korzystać. Niestety, niektóre dzieci nie mogą normalnie się uczyć…. Read Article →

W Polsce prawo do edukacji ma każde dziecko, zarówno to wybitnie zdolne, przeciętne jaki dziecko ze specyficznymi bądź specjalnymi trudnościami w nauce. Pełnosprawni uczniowie mogą korzystać z ofert publicznych bądź niepublicznych placówek edukacyjnych. Edukowanie niepełnosprawnych zaś może odbywać się zarówno w placówkach ogólnodostępnych, w klasach integracyjnych bądź placówkach specjalnych. Stan zdrowia niektórych uczniów uniemożliwia korzystanie… Read Article →

System oświaty w Polsce zapewnia bezpłatny dostęp do nauki w publicznych i niepublicznych placówkach takich jak żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazja czy szkoły ponadgimnazjalne. Prawo do edukacji w Polsce mają także dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w szkołach specjalnych oraz dzieci w placówki oświatowo-wychowawczych czy opiekuńczych. Edukacja w Polsce dotyczy więc osób pełnosprawnych, osób ze… Read Article →

Scroll To Top